Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Viden og data

Viden og data - fundamentet for gode løsninger og uddannelser

På denne side kan du finde aktuel og valideret data og viden, ligesom du kan finde viden og data, som går på tværs og er aktuel for flere uddannelser. Du kan også se eksempler på projekter og analyser.

 

Ny viden fra FEVU forside

Ny viden fra FEVU

FEVU fik i 2020 tildelt midler til en udviklingsindsats målrettet elever med særlige behov på social-
og sundhedsuddannelserne, som støtter direkte op om de strategiske mål. 

Udviklingsindsatserne har til formål at følge op på anbefalingerne fra Task Force om social- og sundhedsmedarbejdere med fokus på: 

  • Bedre overgange mellem skole og oplæring 
  • Styrket kvalitet af oplæringsforløbene på social- og sundhedsuddannelserne

FEVU har lavet et notat, der samler op på den opnåede viden og resultaterne fra de gennemførte analyser, som er afviklet inden for udviklingsindsatsen. Tryk på billedet for at åbne notatet. 

Inspirationsmateriale

SEVU understøtter de faglige udvalg, når der skal indsamles viden om praksis, som skal blive til inspirationsmaterialer for skoler og oplæringssteder. 

Herunder finder du en oversigt.

Styrket fokus på empati i ældreplejen - et inspirationsmateriale
Det faglige udvalg FEVU har bedt de lokale parter på social- og sundhedsskolerne (LUU) om at beskrive, hvordan der i skole og oplæring arbejdes med at udvikle empati i plejen og på den enkelte arbejdsplads. 10 ud af 14 LUU'er (lokale uddannelsesudvalg) har beskrevet den nuværende praksis.

Her finder du eksempler fra henholdsvis SOSU H og SOSU Østjylland på, hvordan arbejdet tilrettelægges i undervisning og praktik.