Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

To FUE-projekter finansieret af trepartsmidler

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) gennemfører i øjeblikket to projekter finansieret af trepartsmidler.

Det ene projekt har titlen ”Fortællingen om ernæringsassistentuddannelsen", og udføres i samarbejde mellem FUE og virksomheden Butter Agency. I projektet bliver der arbejdet med at øge kendskabet til uddannelsen og vække nysgerrigheden blandt målgruppen af drenge og piger i alderen 13-16 i hele Danmark. Gennem et arbejde med en kommunikationsstrategi og en fortælling, som vægter de unges interesser, er det projektets mål at placere ernæringsassistentuddannelsen i de unges bevidsthed som et muligt og attraktivt valg.

Det andet projekt hedder ”Flere elever i oplæring" med undertitlen: Skolers indsatser for at nå 60 %- og 80 %- målsætningerne på ernæringsassistentuddannelsen.” og udføres i samarbejde mellem FUE, skoler og konsulentvirksomheden Marselisborg. Gennem survey, interview og workshops med en skole-arbejdsgruppe udvikler projektet initiativer, der skal støtte, at der tidligt indgås flere forpligtende uddannelsesaftaler mellem elever og lærepladser. Med de aktiviteter er det projektets mål, at der uddannes flere ernæringsassistentelever - sådan at efterspørgslen fra arbejdsmarkedet kan opfyldes.