Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Nyt FUHA-projekt finansieret af trepartsmidler

Årsager til frafald på den hospitalstekniske assistentuddannelse

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen (FUHA) har i 2022 startet et nyt projekt finansieret af trepartsmidler.

Projektet gennemføres af ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning og er en afdækning af frafaldsårsager under GF2 og mellem GF2 og hovedforløbet i 2022. Projektet skal gennem kvalitative interview belyse elevernes erfaringer og overvejelser om planlægning af fortsættelse af uddannelsen.