Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

FUHA-projekt finansieret af trepartsmidler

Årsager til frafald på den hospitalstekniske assistentuddannelse

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen (FUHA) har i 2022 gennemført et projekt finansieret af trepartsmidler.

Projektet er gennemført af ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning og har bestået af afdækning af frafaldsårsager under GF2 og mellem GF2 og hovedforløbet i 2022. Projektet har gennem kvalitative interview belyse elevernes erfaringer og overvejelser om planlægning af fortsættelse af uddannelsen.