Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

To FUHA-projekter finansieret af trepartsmidler

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen (FUHA) har to projekter finansieret af trepartsmidler på vej.

Projekterne har titlerne ”Opsøgning af inaktive lærepladser på Hospitalsteknisk assistentuddannelsen” og Informationsmateriale til arbejdsgivere”. Projekterne udføres af Syddansk Erhvervsskole, der er den eneste skole, som udbyder uddannelsen.

FUHA ønsker med projekterne at øge antallet af uddannelsesaftaler for hospitalstekniske assistentelever ved at motivere inaktive men godkendte oplæringsvirksomheder til at ansætte en elev. Det vurderes, at der er et stort uudnyttet potentiale for at oprette flere lærepladser, da mange virksomheder enten ikke har elever eller har færre elever, end de har potentiale til at have. Projekterne indeholder også udvikling af et informationsmateriale, som bl.a. skal motivere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at ansætte elever.