Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Indsatser der virker: Simulation i første oplæring

SOSU Nord står bag projektet ’Forsøg med simulation i første oplæring på social- og sundhedsassistentuddannelsen’. Formålet er at blive klogere på, hvordan simulationsforløb i første oplæringsperiode indvirker på at fastholde eleverne i uddannelsen i overgangen fra skole til oplæring og på, om det kan styrke, at elevernes opnår deres oplæringsmål.

Simulationsforløbet er også med til at afbøde det praksis- og ansvarschok, mange elever oplever, når de for første gang skal udøve pleje og omsorg for en borger. Her kan brugen af simulation give eleverne mulighed for at øve forskellige plejescenarier i et trygt rum, hvor oplæringsvejleder og underviser er med på sidelinjen, og hvor de kan begå fejl, uden at det har menneskelige eller økonomiske konsekvenser.

Billede

Ny arbejdsmarkedsuddannelse om simulation som pædagogisk metode 

Projektet er gennemført i 12 kommuner, omfatter 12 oplæringssteder og 12 social- og sundhedsskoler. På hvert oplæringssted er der af to omgange gennemført et fem dages simulationsforløb, også kaldet ’simulationsugen’, hvor 4-6 elever, 1-2 oplæringsvejledere og en underviser fra den lokale social- og sundhedsskole har deltaget.

Som del af projektet er der også udviklet en arbejdsmarkedsuddannelse ’Simulation som pædagogisk metode’, der skal klæde undervisere og oplæringsvejledere på til at arbejde med simulation som pædagogisk metode. AMU-uddannelsen har en varighed på tre dage og blev (pilot)testet to gange i projektet. AMU-uddannelsen udbydes nu som en fem dages uddannelse for oplæringsvejledere og øvrige deltagere med interesse for simulation som pædagogisk metode..

En evaluering af indsatsen viser, at både elever, oplæringsvejledere og undervisere har haft positive oplevelser og udbytte af simulationsforløbene. Stort set alle elever er begejstrede for simulationsforløbet og oplever det som en intens læreproces, fordi simulationen giver dem en forståelse af praktiske færdigheder og teoretisk viden på grund af den tætte kobling mellem praksis og teori.

Evalueringen viser desuden, at oplæringsvejledere og undervisere ligesom eleverne oplever, at simulation styrker elevernes refleksionskompetence, deres samarbejdsevne og forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis og mellem skole og oplæring.

Undervisning 'i marken'

- Det er værd at dvæle ved, at indsatsen foregik i praksis. Det er nyt, at man flytter en undervisningsmetode [simulation] fra skolen og ud i oplæringen. Det giver eleverne mulighed for at øve sig, inden de møder borgere og patienter i virkeligheden, sagde Helle Birkkjær, underviser i simulation på SOSU Nord på topmødet og uddybede: 

- Simulation folder også samarbejdet mellem oplæringsvejleder og underviser ud, fordi det er så konkret et værktøj. Det giver en fælles begrebsramme og mulighed for at eleverne øver sig i praksis og dermed rustes bedre til at imødegå de høje følelsesmæssige krav i arbejdet samtidig med, at de øver færdigheder og håndværket.

Læs mere om simulation i første oplæring her og i Rambølls rapport på side 32 ff.

Gode erfaringer fra "Simulation i første oplæring"

 

  • En god måde at afklare, om simulationsforløb i første oplæringsperiode kan mindste frafald hos elever og desuden styrke elevernes målrettede arbejde med oplæringsmål.
  • Medvirker til at afbøde et muligt ansvarschok, fordi eleverne via simulation kan øve sig i en sikker og tryg ramme, inden de skal varetage faglige handlinger hos borgere i praksis.
  • Oplæringsvejledere har mulighed for at blive klædt på til arbejdet med simulation som pædagogisk metode på en fem dages arbejdsmarkedsuddannelse.
  • Både elever, oplæringsvejledere og undervisere oplever et positivt udbytte af simulationsforløbet.

Tips og gode råd til at komme i gang 

  • AMU-uddannelsen "Simulation som pædagogisk metode" skaber de bedste forudsætninger for implementering af simulation i praksis.
  • Samarbejdet mellem skole og oplæringssted skal rammesættes og styrkes gennem brug af samme metode i simulationsundervisningen. Simulation som pædagogisk metode bør også anvendes på oplæringsstedet med henblik på at skabe genkendelige, trygge rammer for eleverne og styrke koblingen af teori og praksis.
  • Lokale, seng og relevant udstyr til brug i simulationsundervisningen i oplæringen skal være tilgængeligt til simulationen og ikke være i brug eller tilhøre borgerne.

Læs mere om indsatsens overførbarhed i Rambøll-rapporten side 32 ff.

 

<< Tilbage til oversigten