Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen

Ernæringsassistent

Om FUE

FUE er en forkortelse for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

FUE bidrager til udviklingen af uddannelsen og sikrer, at den er tilpasset fremtidens arbejdsmarked.

Opgaver

Det faglige udvalg (FUE) er nedsat på baggrund af Lov om erhvervsuddannelser. Udvalget varetager blandt andet følgende opgaver:

 • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for ernæringsassistentuddannelsen.
 • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for praktikophold og afsluttende prøve.
 • Godkender praktikvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne.
 • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.

 

Medlemmer af FUE

Navn Titel Funktion Organisation
Lise Lotte Hjorth Sørensen Uddannelseskoordinator Konstitueret formand Danske Regioner
Bettina Bøgelund Hansen Regionsbestyrelsesmedlem Næstformand Kost og Ernæringsforbundet
Rikke Kristensen Regionsformand Medlem Kost og Ernæringsforbundet
Gerda K. Thomassen Uddannelseskonsulent Medlem Kost og Ernæringsforbundet
Mona Stenskrog Leder af Hovedkøkkenet på Regionshospitalet i Hjørring Medlem Danske Regioner
Nina Olesen Fabius Konsulent Medlem KL

Møder

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen mødes 4 gange årligt: 

 • 3. maj 2021
 • 6. september 2021
 • 8. november 2021
 • 7. februar 2022

Referater

Her finder du offentlige referater fra de seneste møder i FUE:

Nyhedsbreve

Her finder du de seneste nyhedsbreve fra FUE:

 1. Nyhedsbrev 2 2021
 2. Nyhedsbrev til LUU om bidrag til udviklingsredegørelse 2022
 3. Nyhedsbrev 1 2021
 4. Nyhedsbrev 5 2020
 5. Nyhedsbrev 4 2020

Kontakt

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
3817 8299
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V