Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen

fue final top til www helt final

Om FUE

FUE er en forkortelse for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

FUE bidrager til udviklingen af uddannelsen og sikrer, at den er tilpasset fremtidens arbejdsmarked.

Opgaver

Det faglige udvalg (FUE) er nedsat på baggrund af Lov om erhvervsuddannelser. Udvalget varetager blandt andet følgende opgaver:

 • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for ernæringsassistentuddannelsen.
 • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for oplæringsophold og afsluttende prøve.
 • Godkender oplæringsvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne.
 • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.

 

Medlemmer af FUE

Navn Title Rolle Organisation
Bettina Bøgelund Hansen Regionsbestyrelsesmedlem Formand Kost og Ernæringsforbundet
Lise Lotte Hjorth Sørensen Uddannelseskoordinator Næstformand Danske Regioner
Rikke Kristensen Regionsformand Medlem Kost og Ernæringsforbundet
Gerda K. Thomassen Uddannelseskonsulent Medlem Kost og Ernæringsforbundet
Mona Stenskrog Leder af Hovedkøkkenet på Regionshospitalet i Hjørring Medlem Danske Regioner
Nina Olesen Fabius Konsulent Medlem KL
Regitze Reimar Pedersen Suppleant Kost og Ernæringsforbundet
Charlotte Ancher Suppleant Danske Regioner

Møder

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen mødes 4 gange årligt:

 • 17. maj 2022
 • 8. september 2022
 • 17. november 2022
 • 7. februar 2023

Referater

Her finder du offentlige referater fra de seneste møder i FUE:

Nyhedsbreve

Her finder du de seneste nyhedsbreve fra FUE:

 1. Nyhedsbrev 2 2021
 2. Nyhedsbrev til LUU om bidrag til udviklingsredegørelse 2022
 3. Nyhedsbrev 1 2021
 4. Nyhedsbrev 5 2020
 5. Nyhedsbrev 4 2020

Kontakt

Jette Sonny Nielsen
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
3817 8299