Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
fue final top til www helt final

Om FUE

FUE er en forkortelse for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

FUE bidrager til udviklingen af uddannelsen og sikrer, at den er tilpasset fremtidens arbejdsmarked.

Opgaver

Det faglige udvalg (FUE) er nedsat på baggrund af Lov om erhvervsuddannelser. Udvalget varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for ernæringsassistentuddannelsen.
  • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for oplæringsophold og afsluttende prøve.
  • Godkender oplæringsvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne.
  • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.

 

Medlemmer af FUE

Navn Titel Rolle Organisation
Bettina Bøgelund Hansen Ernæringsassistent Formand Kost og Ernæringsforbundet
Lise Lotte Hjorth Sørensen Uddannelseskoordinator Næstformand Danske Regioner
Rikke Kristensen Regionsformand Medlem Kost og Ernæringsforbundet
Gerda K. Thomassen Uddannelseskonsulent Medlem Kost og Ernæringsforbundet
Bodil Geipel Lauritsen Uddannelseskonsulent Medlem Danske Regioner
Line Folke Specialkonsulent Medlem KL
Regitze Reimar Pedersen Suppleant Kost og Ernæringsforbundet
Charlotte Ancher Suppleant Danske Regioner

Møder

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen mødes 4 gange årligt:

  • 16. februar 2023
  • 9. maj 2023
  • 21. september 2023
  • 21. november 2023
  • 6. februar 2024

Referater

Her finder du offentlige referater fra de seneste møder i FUE:

Nyhedsbreve

Her finder du de seneste nyhedsbreve fra FUE:
 

Nyhedsbrev juni 2023

Nyhedsbrev marts 2023

Nyhedsbrev december 2022

Nyhedsbrev november 2022

Nyhedsbrev september 2022

Nyhedsbrev 2 2021

Nyhedsbrev til LUU om bidrag til udviklingsredegørelse 2022

Nyhedsbrev 1 2021

Nyhedsbrev 5 2020

Nyhedsbrev 4 2020

Kontakt

Jette Sonny Nielsen
For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298