Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Om FUE

FUE er en forkortelse for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

FUE bidrager til udviklingen af uddannelsen og sikrer, at den er tilpasset fremtidens arbejdsmarked.

Opgaver

Det faglige udvalg (FUE) er nedsat på baggrund af Lov om erhvervsuddannelser. Udvalget varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for ernæringsassistentuddannelsen.
  • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for oplæringsophold og afsluttende prøve.
  • Godkender oplæringsvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne.
  • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.

 

Medlemmer af FUE

Bettina Bøgelund Hansen
Bettina Bøgelund Hansen
Ernæringsassistent
Formand
Kost og Ernæringsforbundet
Lise Lotte Hjorth Sørensen
Lise Lotte Hjorth Sørensen
Uddannelseskoordinator
Næstformand
Danske Regioner
Rikke Kristensen
Rikke Kristensen
Regionsformand
Medlem
Kost og Ernæringsforbundet
Gerda K. Thomassen
Gerda K. Thomassen
Uddannelseskonsulent
Medlem
Kost og Ernæringsforbundet
Bodil Geipel Lauritsen
Bodil Geipel Lauritsen
Uddannelseskonsulent
Medlem
Danske Regioner
Sofie Pam Jensen
Sofie Pam Jensen
Konsulent
Medlem
KL
Suppleant - FUE
Regitze Reimar Pedersen
Suppleant
Kost og Ernæringsforbundet
Suppleant - FUE
Charlotte Ancker
Suppleant
Danske Regioner

Møder

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen mødes 4 gange årligt:

  • 16. februar 2023
  • 9. maj 2023
  • 21. september 2023
  • 21. november 2023
  • 6. februar 2024

Referater

Her finder du offentlige referater fra de seneste møder i FUE:

Nyhedsbreve

Her finder du de seneste nyhedsbreve fra FUE:
 

Nyhedsbrev oktober 2023

Nyhedsbrev juni 2023

Nyhedsbrev marts 2023

Nyhedsbrev december 2022

Nyhedsbrev november 2022

Nyhedsbrev september 2022

Nyhedsbrev 2 2021

Nyhedsbrev til LUU om bidrag til udviklingsredegørelse 2022

Nyhedsbrev 1 2021

Nyhedsbrev 5 2020

Nyhedsbrev 4 2020

Kontakt

For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298