Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Social- og sundhedsassistent - DM i SOSU-Skills

DM i SOSU-Skills 2024

Her finder du på en side alt det, du som skole eller oplæringssted har brug for at vide om afholdelsen af DM i SOSU-SkillsDM i SOSU-skills 2024 er slut

Vinder blev Kaja Lorenzen, ansat i Aabenraa Kommune og fra Social- og Sundhedsskolen Syd

Vinder af DM i SOSU-Skills Kaja Lorenzen holder sit diplom op
Andenpladsen gik til David Vejstrup Andersen Kjærside, SOSU Nord, ansat i Aalborg Kommune. Tredjepladsen gik til Karoline Lohse, SOSU H, ansat i Furesø Kommune.


Se gallerier fra de tre dage her>

DM i SOSU-Skills

DM i SOSU er en del af DM i Skills, som er det store årlige Danmarksmesterskab, hvor 300 unge kæmper om at blive landets bedste.

Hvad er DM i Skills?

Social og sundhedsassistentuddannelsen deltager ved DM i Skills.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for ca. 50 forskellige fag om at blive landets bedste.

De unge deltager aktivt i at synliggøre de mange erhvervsuddannelsesmuligheder - over for omverdenen og ikke mindst for uddannelsessøgende. 

DM i Skills flytter rundt i Danmark for at skabe opmærksomhed om erhvervsuddannelserne i regioner og lokalområder i Danmark. Hensigten er at fremme tilgangen af elever til erhvervsuddannelserne. DM i Skills har fundet sted siden 2011.

DM i SOSU er konkurrencen for social- og sundhedsassistentuddannelsens elever. Alle skoler er tilmeldt konkurrencen, hvor elever konkurrerer i deres faglighed.

Regler for deltagelse ved DM i SOSU-Skills

Elevprofil

 • Skal være social- og sundhedsassistentelev ved de regionale mesterskaber
 • Skal have vundet den forudgående regionale konkurrence. Ved forfald kan én af eller par nr. to fra samme skole erstatte vinder/vinderparret.
 • Må højst fylde 25 år det år DM finder sted.
 • Må være færdiguddannet ved DM.
 • Kandidaten for deltagelse EM i 2025 udtages blandt deltagere fra DM i 2024, der senest fylder 25 år i 2025. Den af disse deltagere, der har fået flest point udpeges som deltager til EM i 2025. Deltageren bør have engelsk som valgfrit fag. Deltageren og deltagerens arbejdsgiver skal være indstillet på evt. at gå videre til 2025.

Konkurrencedeltagelse

 • Eleverne samarbejder to og to om forberedelserne til konkurrencerne, men konkurrerer individuelt ved DM
 • Eleverne skal bære det udleverede konkurrencetøj med navn på scenen
 • Eleverne skal overholde almindelig uniformsetikette og må bære eget relevant sygeplejeudstyr (kuglepen, ur, håndsprit og pulstæller)
 • I ventelokalet må eleverne ikke være online eller kontakte udenforstående
 • Eleverne skal deltage i den fælles vejledende præsentation af scenen dagen før første konkurrencedag

Konkurrenceopgaver

 • Opgaverne skal være godkendt af styregruppen
 • Opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder og skal fortrinsvist være af praktisk karakter
 • Opgavecasen offentliggøres mindst 1 måned før konkurrencen
 • Den uddybende konkurrenceopgave udleveres på scenen ved konkurrencens start
 • Opgaverne løses med figuranter eller simulationsdukker, der agerer patienter og borgere.

Dommerteamet

 • Dommerteamet består af 5-6 dommere og 1-2 overdommere, der fortrinsvist skal være social- og sundhedsassistenter fra praktikken og udpeget af styregruppen
 • Der er mindst to dommere til stede fra dommerteamet ved hver konkurrence.

Præmier

 • SkillsDenmark forestår præmiekoncept ved afslutningsceremonien
 • Styregruppen forestår præmiekoncept på SOSU-standen
 • Det tilstræbes, at sponsorgaver er til alle deltagere

Dispensation

 • Dispensation fra alderskrav skal godkendes af SkillsDenmark før de regionale konkurrencer.
 • Dispensation fra reglerne for konkurrencedeltagelse skal godkendes i styregruppen. Dispensation for regler om deltagelse skal søges mindst 5 uger før DM.

SkillsDenmark koordinerer de overordnede regler for alle fagenes konkurrencer.

Reglerne indebærer blandt andet, at
- deltagerne må max fylde 25 år, det år DM gennemføres
- konkurrencedeltagerne og personer, der er sammen med konkurrencedeltagerne, ikke må indtage alkohol de tre dage konkurrencerne finder sted.
SkillsDenmark har lavet et Code of Conduct dokument, der skal skabe fælles værdigrundlag og sikre rammerne for ønskværdig adfærd under DM i Skills: 
Code of Conduct (pdf)

Reglerne for DM i SOSU er udformet på baggrund af SkillsDenmarks regler.

 

Regler for bedømmelse ved DM i SOSU-Skills

Overordnede regler for bedømmelse

 • Overordnede bedømmelsestemaer skal være godkendt af styregruppen

 • Der er udarbejdet særlig procedure til brug ved pointslighed
 • Deltagernes placering i konkurrencen udregnes på dag tre inden de sidste to konkurrencer. Udregningen sker i samarbejde mellem overdommer og sekretariatet. De tre deltagere med højest antal points konkurrerer videre.

Bedømmelsestemaer

Opgaverne bedømmes i forhold til flg. temaer:

 • Lovgivning, planlægning og gennemførelse af opgaver
 • Rehabilitering og ergonomi
 • Sygepleje
 • Kommunikation og etik

Hvert tema består af et relevant antal delopgaver. Hver delopgave skal være beskrevet entydigt og må kun indeholde ét spørgsmål.

Pointsystem

Pointsystemet tager udgangspunkt i internationale regler for bedømmelse af Skills konkurrencer og bedømmelsen sker digitalt i Competition-Information-System (CIS-systemet). Hvert spørgsmål kategoriseres som enten judgement (vurdering) med 1-3 points eller measurement/måling med ja eller nej.

 • 0 = handlingen er ikke udført, er udført forkert eller mangelfuldt - herunder også manglende uniformsetikette
 • 1 = handlingen er påbegyndt, men ikke fuldført eller udført på ikke dækkende vis
 • 2 = handlingen er udført i nogen grad på tilfredsstillende vis
 • 3 = handlingen er fuldført på udmærket vis

Opgaverne tildeles pointmuligheder i forhold til hver opgaves tyngde.

Procedure ved bedømmelse

Overdommeren styrer bedømmelsen. Hver konkurrence bedømmes af mindst to dommere, der tildeler points under gennemførelsen.

Efter endt konkurrence voterer de to dommere og overdommeren, og der skal opnås enighed om, hvilket point eleven kan opnå for hvert bedømmelsesspørgsmål. Ved evt. uenighed har overdommeren det afgørende ord. 

Resultatet af voteringen noteres på et særligt skema, hvor det samlede pointtal opgøres.

Den deltager, der opnår flest points, har vundet konkurrencen.

Pointlighed

Ved pointlighed afgør summen af de to pointmæssigt tungeste opgaver, hvem der vinder. Ved fortsat pointlighed er points for pointmæssigt næst tungeste opgave afgørende og så fremdeles.

Offentliggørelse af vindere

Resultatet af konkurrencerne offentliggøres efter afslutning af alle konkurrencer. Alle deltagere får oplyst nummerering fra 1-10 samt antal opnåede points fordelt på deltagere. 
Vinder offentliggøres af SkillsDenmark på den store scene.

Udtagelseskonkurrencer forud for DM i SOSU-Skills

Alle skoler, der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen kan deltage med elever ved DM I SOSU. Skolen udpeger deltagere eller afholder udtagelseskonkurrence på skolen for at finde de dygtigste deltagere. Se krav for deltagelse under "Regler for deltagelse ved DM i SOSU"

Skolens deltagere dyster ved regionale konkurrencer for at finde de regionale mestre, der skal gå videre til DM.

Se mere om udtagelsesprocedurer, skolekonkurrencer og program for regionale konkurrencer på skolernes hjemmesider.

De 14 social- og sundhedsskoler er inddelt i 5 grupper, der dyster sammen ved de regionale konkurrencer. Skolerne i en region planlægger i fællesskab, hvor og hvordan de regionale mesterskaber afholdes.

De regionale mesterskaber afholdes i 2023 den 28. november:

 • Region Nord afholder regionale mesterskaber på SOSU Nord, Aalborg
 • Region Syd afholder regionale mesterskaber på SOSU Syd, Aabenraa
 • Region Midt afholder regionale mesterskaber på SOSU Midt- og Vestjylland, Herning
 • Region Sjælland afholder regionale mesterskaber på ZBC - Køge Nord Sportscenter, Køge
 • Region H afholder regionale mesterskaber på SOSU H, Brøndby
Tidsplan for DM i SOSU-Skills 2024
 • Kick-off afholdes i hver region torsdag den 26. oktober 2023.
 • Regionale mesterskaber afholdes i hver region tirsdag den 28. november 2023.
 • Landstræningsdag for regionale vindere og deres trænere afholdes mandag den 11. marts 2024.
 • DM i Skills afholdes i Roskilde torsdag den 18. - lørdag den 20. april 2024.
  Adressen er: Darupvej 19, 4000 Roskilde
Programmer og praktiske oplysninger

Se program for DM i SOSU-Skills 2024: HER

Se overordnet program for SkillsDenmark 2024: HER

Se kort over pladsen (Roskilde dyrskue): HER

Se kort over parkering: HER

 

Information om overnatning for deltagere og trænere: 

Information om landbrugsskolen: HER

Information om bus-afgangstider: HER

 

Opgaver til DM

Opgaverne til DM i SOSU-Skills 2024 offentliggøres mandag den 11. marts 2024

Se opgaverne for 2024 og fra tidligere DM i SOSU HER

 

Se praktisk oplysninger om DM i SOSU-Skills konkurrencer: HER

Organisation

Hvad er SkillsDenmarks ansvar?

SkillsDenmark er den organisation, der forestår den overordnede organisering af Danmarksmesterskabet i erhvervsuddannelser, DM i Skills.

Medlemmer af SkillsDenmark er faglige udvalg for erhvervsuddannelser og erhvervsskoler. Næsten 50 konkurrencefag er tilmeldt DM i Skills.

FEVU blev medlem af SkillsDenmark i 2009 og har tilmeldt social- og sundhedsassistentuddannelsen til DM.
Se mere på www.skillsdenmark.dk

Hvad er FEVUs ansvar?

FEVU har det overordnede ansvar for DM i SOSU. FEVU sikrer finansiering af DM og bestemmer rammer og opgaver for konkurrencerne.

FEVU har i samarbejde med Danske SOSU-skoler nedsat en styregruppe til at forestå den overordnede planlægning af DM i SOSU.

Hvad er styregruppens ansvar?

Styregruppen består af repræsentanter fra FEVU og Danske SOSU-skoler. Styregruppen sikrer koordinering med SkillsDenmark, FEVU og skolerne om program, scene, tøj, udvikling af opgaver, bedømmelseskriterier, dommerudvælgelse, samarbejde omkring "Prøv, mærk og føl-standen" og fælles markedsføring.

Find flere oplysninger her på sitet eller kontakt Marie Heyn, mhe@sevu.dk

Hvad er Danske SOSU-skolers ansvar?

Danske SOSU-skoler er SOSU-skolernes fælles forening. Alle social- og sundhedsskoler har tilkendegivet, at de vil være aktive medspillere ved gennemførelse af DM i SOSU.

Danske SOSU-skoler har nedsat en arbejdsgruppe, der koordinerer planlægningen af de regionale mesterskaber. Arbejdsgruppen forestår desuden udvikling af konkurrenceopgaver og varetager en række opgaver ved DM med reference til styregruppen.

Skolerne inddrager oplæringssteder og lokale uddannelsesudvalg i arbejdet.

Du kan få flere oplysninger hos den enkelte skole eller hos Danske SOSU-skoler.


 

Samarbejdspartnere og sponsorer

DM for SOSU samler de mest talentfulde elever fra social- og sundhedsuddannelsen. Målet er at motivere de unge til at skærpe deres i forvejen høje faglige niveau og vise folkeskoleeleverne uddannelsens mange muligheder.

FEVUs vision er at medvirke til, at kommuner og regioner har en stor og dygtig SOSU-faglig arbejdsstyrke, der kan yde den bedst mulige service over for ældre, handicappede og syge borgere.
Vore samarbejdspartnere og sponsorer er med til at give de unge en god uddannelse og øge tilgangen til uddannelsen. De får mulighed for at påvirke de unge og deres karriereplaner. De får chancen for at fange opmærksomheden hos de over 50.000 besøgende - herunder fremtidige ansatte og forbrugere. Og ikke mindst kan de styrke deres netværk blandt lærere og ledere fra social- og sundhedsskolerne.

Sponsorer for DM i SOSU

DM i SOSU finansieres hovedsageligt af parterne i FEVU og Danske SOSU-skoler.
Forlaget Gyldendal Uddannelse sponserer DM i SOSU med økonomiske midler, redigering og layout af konkurrenceopgaver og bedømmelsesskemaer samt gaver til deltagerne ved såvel regionale mesterskaber som DM. Gyldendal Uddannelse udgiver bøger til undervisning på social- og sundhedsuddannelserne. 

Virksomheder og institutioner, der ønsker at indgå i samarbejde om DM i SOSU kan kontakte sekretariatet på fevu@sevu.dk

For officials

På denne side finder du styringsmateriale til hjælp for officials, der planlægger og gennemfører  DM i SOSU

Drejebog for DM i SOSU-Skills
Drejebogen indeholder retningslinjer for arbejds- og styregruppens arbejde.
Drejebogen er under udarbejdelse og opdateres løbende.


Vejledning til trænerne
Vejledning til at støtte trænerne i deres forberedelse til deltagelse i DM i SOSU DM.

 

DM i SOSU-Skills er en del af DM i Skills

Læs mere