Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Hospitalsteknisk assistent

Om FUHA

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) har det faglige ansvar for udvikling  af hospitalsteknisk assistentuddannelsen, herunder dens to specialer, hhv. audiologiassistentspecialet og neurofysiologiassistentspecialet samt udvikling af relevant efteruddannelse til faggrupperne.

Det faglige udvalg (FUHA) er nedsat på baggrund af Lov om erhvervsuddannelser. Udvalget varetager følgende opgaver:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed, struktur og kompetencemål for hospitalsteknisk assistentuddannelse med specialerne audiologiassistent og neurofysiologiassistent.
  • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for oplæringsophold og afsluttende prøve.
  • Godkender oplæringsvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne.
  • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.
  • Samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om opgaverne.

FUHA har desuden ansvaret for udbuddet af efteruddannelse til jobområderne, og afdækker derfor audiologiassistenters og neurofysiologiassistenters behov for efteruddannelse. På den baggrund og med afsæt i loven om arbejdsmarkedsuddannelser varetager FUHA udvikling af uddannelsesmål og prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne.

Medlemmer af FUHA

Navn Titel Rolle Organisation
Pernille Welinder Centerchefsygeplejerske Formand Danske Regioner
Martin Ungermand Bichel Uddannelseskonsulent Næstformand Teknisk Landsforbund
Cecilie Frühstück Uddannelseskonsulent Næstformand FOA
Annika Christensen Audiologiassistent Medlem Teknisk Landsforbund
Gitte Nykjær Andersen Audiologiassistent Medlem Danske Regioner
Sanne Pejtersen Neurofysiologiassistent Medlem FOA
Janko Moritz Ledende overlæge Medlem Danske Regioner
Henning Piilgaard Hansen Overlæge Medlem Danske Regioner
Nanna Christensen Audiologiassistent Suppleant Teknisk Landsforbund
Vinni Jakobsen Sektornæstformand Suppleant FOA

Møder

Fagligt Udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelse mødes en - to gange årligt: 

  • 19. april 2023 (mødet afholdes sammen med det Lokale Uddannelsesudvalg)
  • 9. november 2023 (temadag for oplæringssteder).