Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Hospitalsteknisk assistent

Om FUHA

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) har det faglige ansvar for udvikling  af hospitalsteknisk assistentuddannelsen, herunder dens to specialer, hhv. audiologiassistentspecialet og neurofysiologiassistentspecialet samt udvikling af relevant efteruddannelse til faggrupperne.

Det faglige udvalg (FUHA) er nedsat på baggrund af Lov om erhvervsuddannelser. Udvalget varetager følgende opgaver:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed, struktur og kompetencemål for hospitalsteknisk assistentuddannelse med specialerne audiologiassistent og neurofysiologiassistent.
  • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for praktikophold og afsluttende prøve.
  • Godkender praktikvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne.
  • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.
  • Samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om opgaverne.

FUHA har desuden ansvaret for udbuddet af efteruddannelse til jobområderne, og afdækker derfor audiologiassistenters og neurofysiologiassistenters behov for efteruddannelse. På den baggrund og med afsæt i loven om arbejdsmarkedsuddannelser varetager FUHA udvikling af uddannelsesmål og prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne.

Medlemmer af FUHA

Navn Titel Funktion Organisation
Pernille Welinder Centerchefsygeplejerske Formand Danske Regioner
Lotte Meilstrup Konsulent Næstformand FOA
Martin Ungermand Bichel Uddannelseskonsulent Næstformand Teknisk Landsforbund
Annika Christensen Audiologiassistent Medlem Teknisk Landsforbund
Gitte Nykjær Andersen Audiologiassistent Medlem Danske Regioner
Martin Ballegaard Specialeansvarlig overlæge Medlem Danske Regioner
Tove Rygaard Neurofysiologiassistent Medlem FOA
Troels Reinholdt Møller Ledende overlæge Medlem Danske Regioner
Nanna Christensen Audiologiassistent Suppleant Teknisk Landsforbund
Vinni Jakobsen Sektornæstformand Suppleant FOA

Møder

Fagligt Udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelse mødes en - to gange årligt: 

  • 19. maj 2021 (mødet afholdes sammen med LUU)
  • 21. september (mødet afholdes forud for temadag med praktiksteder)

 

Kontakt

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
3817 8290
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V