Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Indsatser der virker: Deltids- og fuldtidsvejleder

Indsatsen med deltids- og fuldtidsvejledere skal sikre, at oplæringsvejledningen professionaliseres, så eleverne udvikler de kompetencer, de har brug for, i oplæringsperioden.

Målet med at have deltids- og fuldtidsvejledere er at støtte eleverne bedre i overgangene mellem skole og oplæringsperiode under hele uddannelsen ved at lade den samme vejleder følge eleven fra start til slut. Det skal gøre det muligt at sætte tidligt ind med støtte til elever med behov og derved forebygge frafald. Med vejledningsansvaret forankret hos samme vejleder skabes også kontinuitet, fordi eleven får en gennemgående relation i alle oplæringsperioder.

Tilfredshed i tre kommuner

Indsatsen er afprøvet i Vejen Kommune med oplæringsvejledere på deltid. De er ansat 2/3 som oplæringsvejledere og 1/3 i den daglige drift. I Esbjerg og Middelfart Kommuner har man oplæringsvejledere ansat på fuldtid. I alle kommuner har fokus været på at løfte vejledernes kompetenceniveau. I Esbjerg og Middelfart i form af den grundlæggende AMU-oplæringsuddannelse og med moduler om bl.a. gruppesamtaler, tværprofessionelt samarbejde og assertiv kommunikation. 

Evalueringsrapporter og interviews med de enkelte kommuner viser, at fuldtids- eller deltidsoplæringsvejledere lokalt har bidraget til, at eleverne er mere tilfredse med deres oplæringsforløb, og der har været et fald i frafaldet blandt eleverne på begge uddannelser. 

I Vejen Kommune har deltidsvejlederne opbygget større erfaring, bedre kompetencer og et stærkere fagligt fællesskab. Det har gjort det nemmere at tage hånd om elevernes individuelle forhold. Samtidig fastholder deltidsvejlederne viden om faglighed og kulturen på oplæringsstedet, fordi de stadig også arbejder i driften.

Har topmotiverede vejledere

I Esbjerg og Middelfart Kommune er erfaringen, at fuldtidsvejlederne skaber et mere ensartet og vedvarende tiltag, og at de kan have en mere nærværende vejledning gennem oplæringsforløbet og derved tage hånd om elevernes individuelle behov. 
- Vi oplevede, at vores elever kopierede det, de så i oplæringen, uden at reflektere over den teori de havde lært, og om det passede i alle situationer. Derfor kiggede vi mod Esbjerg Kommune og deres indsats, og vi oplever nu at have topmotiverede vejledere og tilfredse elever. Vejlederne får mere fleksibilitet i rollen og kan individualisere deres vejledning. Vi har haft god ledelsesopbakning og har løst mange af vores rekrutteringsudfordringer, fortalte Line Korsbæk fra Vejen Kommune på topmødet.


Læs mere om Deltids- og fuldtidsvejleder i Rambøll-rapporten side 40 ff.

Billede
Alternativ tekst kommer
Gode erfaringer fra "Deltids- og fuldtidsvejleder"

 

 • Rummer erfaringer fra to forskellige modeller for oplæringsvejledere, som er afprøvet i tre kommuner.
 • Deltidsvejledere er ansat 2/3 som vejledere og 1/3 i driften og bevarer dermed kontakt med praksis
  Fuldtidsvejledere arbejder ikke i driften og kan derfor yde grundig vejledning til eleverne.
 • Projektet sikrer:
  • At professionalisere oplæringsvejledningen for at kompetenceudvikle eleverne til oplæringsperioden.
  • At støtte eleverne i overgangene mellem skole og oplæringsperiode med samme vejleder fra start til slut.
  • At skabe kontinuitet, fordi eleven får en gennemgående relation i alle oplæringsperioder.

Tips og gode råd til at komme i gang

 • Tilpas indsatsen til den givne kontekst og kommunens størrelse.
 • Sørg for opbakning til, at en række faglige ressourcer bliver taget ud af daglig drift for at sikre vejledning til eleverne.
 • Analyser fordele og ulemper ved hhv. deltids- og fuldtidsvejledere for at vurdere, hvad der passer bedst til jeres behov.

Læs mere om indsatsens overførbarhed i Rambøll-rapporten side 40 ff.

<<Tilbage til oversigten