Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Indsatser der virker: Overgangssamtaler og onboarding

Hos SOSU Nord kunne man konstatere, at frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen ofte skete i starten af uddannelsen, især omkring første oplæringsperiode. Derfor blev projekterne om overgangssamtaler og onboarding sat i værk. Indsatsen skal sikre en bedre sammenhæng mellem skole og oplæring i praksis, blandt andet ved at styrke elevens læring og personlige udvikling i uddannelsen.

Udgangspunktet for overgangssamtalen er at skabe et trygt rum, hvor eleven har mulighed for at tale problemstillinger igennem med sin kontaktlærer. Overgangssamtalerne skal sikre, at eleven bærer læring og personlig udvikling videre fra en uddannelsesdel til den næste og dermed skaber flow gennem uddannelsen. I onboarding-delen af indsatsen skal eleverne både forberedes på, hvordan de kan bruge teori i praksis i oplæringen, og på at vende tilbage på skolen og her koble deres nye viden fra praksis i den teoretiske undervisning. Fokus for indsatsen er særligt elever under 25 år i uddannelsernes første skoleperiode.

Billede
Alternativ tekst kommer

 

Indsatsen er afprøvet hos SOSU Nord og Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Region Nordjylland og kommunerne i regionen som en del af projektet ’Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistentuddannelsen’. Her er fokus på at samle erfaringer om gode initiativer for at forebygge frafald.

Tre trin: Før, under og efter 

Indsatsen foregår i tre trin:

  1. Før oplæring afholdes en introdag på skolen, hvor både undervisere, uddannelseskoordinatorer fra kommunen og kontaktlæreren deltager. Her skal eleverne forberedes på de krav og det ansvar, de møder i oplæringen.
  2. Fire uger efter start af oplæringsperioden får eleverne en ny case for at skabe yderligere refleksion om egen oplæring i fællesskab med deres oplæringsansvarlige.
  3. Sidst i oplæringsperioden tager en underviser ud på et oplæringssted for at følge op på oplæringen og på at forberede eleverne på den kommende skoleperiode. Her deltager uddannelseskoordinatoren og kontaktlæreren.

- Indsatsen fokuserer i dag på overgangssamtalerne, som er en bredere indsats og omfatter alle elever. Det handler helt enkelt om, at eleverne skal have det så let som muligt i deres vekseluddannelse. Det kræver, at vi kan gøre dem så trygge og selvstændige som muligt, så de selv tager ansvar for deres læring og uddannelse, fortalte underviser Jesper Børsen fra SOSU Nord på topmødet og tilføjede:

- Det er en ressourcekrævende indsats – vi har 30 klasser, og der starter 240 elever hos os hvert år. Så vi har samlet indsatsen til én dag om året, hvor vi sætter fokus på opstarten af uddannelsen, og hvor vi taler om det praksis- og ansvarschok, mange elever oplever.

Læs mere om Overgangssamtaler og onboarding her og i Rambøll-rapporten side 34 ff.

Gode erfaringer fra "Overgangssamtaler og onboarding"
  • Projektet er med til at forhindre frafald ifm. første oplæringsperiode.
  • Eleverne forberedes på de krav og det ansvar, de møder i oplæringen på en introdag på skolen.
  • Fire uger inde i oplæringsperioden får eleverne en opgave for at skabe refleksion om egen oplæring.
  • Sidst i oplæringsperioden følger underviser op på oplæringen og forbereder eleverne på den kommende skoleperiode.

Tips og gode råd til at komme i gang

  • Samarbejdet mellem skole, underviser, kommune og oplæringsvejleder skal være veletableret og understøttet af løbende dialog.
  • Alle elever skal have tilbud om overgangssamtaler.
  • Sæt flere dage af til besøg og vær fleksibel, så samtalen kan indpasses i elevens og oplæringsstedets program.

Læs mere om indsatsens overførbarhed i Rambøll-rapporten side 34 ff.

<< Tilbage til oversigten