Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
03-11-2022

Mål om uddannelsesaftaler opnået på social- og sundhedsuddannelserne

Over 80 % af eleverne på social- og sundhedsuddannelserne har en uddannelsesaftale, når de afslutter grundforløb 2. Dermed er målet fra "Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar" nået.

På social- og sundhedsuddannelserne er der i første halvår af 2022 opnået en milepæl. Det viser FEVU’s seneste datarapport fra oktober 2022. De nyeste tal viser, at 82 % af alle social- og sundhedshjælperelever har indgået uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløb 2. For social- og sundhedsassistentelever er tallet 88 %.

Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 har et mål om, at 80 % af alle elever på social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjælperuddannelsen har en uddannelsesaftale, når de afslutter grundforløb 2. Med tal for de første syv måneder af 2022 er denne målsætning nået.

FEVU ser med optimisme på udviklingen og mener, at målet bl.a. er nået, fordi arbejdsgivere og skoler har arbejdet sammen om at skabe flere uddannelsesaftaler. Med ”Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked” har kommunerne forpligtet sig til at ansætte elever over 25 år på uddannelsen til social- og sundhedsassistent allerede fra grundforløb 2, hvilket også er en del af forklaringen på tallene.

Tidlig indgåelse af uddannelsesaftaler skaber tryghed for eleven og knytter elev og arbejdsplads sammen tidligt i uddannelsen. Det er FEVU’s formodning, at det også er med til at fastholde eleverne i uddannelsen, og derfor følger FEVU udviklingen i frafald på social- og sundhedsuddannelserne i den kommende tid for at se, om der er en sammenhæng.