Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
14-06-2021

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere.

Aftalen sikrer, at alle kvalificerede elever, der i 2021 og 2022 søger ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har en læreplads, når de har afsluttet grundforløbet. Det høje antal af lærepladser, som kommuner og regioner i 2020 og 2021 har forpligtiget sig til at stille til rådighed for elever på social- og sundhedsuddannelserne, videreføres frem til 2026. Der er tale om årligt 6.000 lærepladser for assistentelever og 3.000 for hjælperelever. Antallet af lærepladser er et minimum, der kan hæves lokalt.

Aftalen har også fokus på at sikre fleksibilitet i tilrettelæggelse af uddannelserne, som matcher lokale forhold for oplæring. Derigennem skal sikres flere oplæringssteder og dermed bedre mulighed for at tilbyde alle kvalificerede elever en læreplads. Og man styrker samarbejdet mellem parter og social- og sundhedsskolerne for at nedbringe frafaldet på uddannelserne.

Aftalen dækker en 5-årig periode fra 2022 til og med 2026, hvorefter regeringen og arbejdsmarkedets parter skal mødes igen for at drøfte lærepladsniveauer efter aftaleperiodens udløb. Derudover skal aftaleparterne mødes årligt for at drøfte udviklingen i søgning til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne.