Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Rambøll: Virksomme indsatser og anbefaling

Fundamentet for topmødet var rapporten ”Kortlægning af virksomme indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb”, som Rambøll har udarbejdet på vegne af parterne bag FEVU – FOA, KL og Danske Regioner samt Danske SOSU-skoler.

Rapporten bygger på interviews med kommuner og interessenter på området samt på data, statistik og tidligere analyser. Den afdækker udfordringsbilledet, dvs. de barrierer, der eksisterer for at øge gennemførelsen på uddannelserne. Udfordringerne er både strukturelle, organisatoriske og personlige, men der er ifølge Rambøll nogle overordnede tendenser, som går på tværs.

Tre overordnede barrierer

- Vi ser, at der er tre helt overordnede barrierer for, at eleverne gennemfører uddannelserne. Den ene er tilrettelæggelse af skoleforløbet, som er en betydelig faktor for elevernes frafald. Det handler om det faglige, om placeringen af fag i skoleperioden samt personlige behov og præferencer for undervisning, som udfordrer eleverne. Og så er det mødet med virkeligheden, der for mange opleves som et praksis- og ansvarschok, forklarede Bo Rytkjær Callesen, manager i Rambøll og forfatter til rapporten.

Den anden store barriere er koblingen mellem skole- og oplæringsforløb. Her er det afgørende, at eleverne oplever faglig sammenhæng mellem det, de lærer i skoleforløbet og det, de møder i oplæringsperioden. Det er også vigtigt, at eleverne oplever social tryghed i overgangen mellem skole og oplæring, slår rapporten fast.

- Og så er det i oplæringsperioden vigtigt for eleverne, at de indgår i socialt faglige fællesskaber, så de føler sig godt taget imod og introduceres i oplæringen. De efterspørger også kvalificeret vejledning, og det stiller krav til oplæringsvejledernes kompetencer, sagde Bo Rytkjær Callesen.

Perspektiver, inspiration og anbefalinger

Rapporten beskriver også perspektivrige tiltag, som endnu ikke har dokumenteret effekt, men som rummer potentiale for resultater. Det samme gælder inspirationsforslag, som endnu ikke er afprøvet, men som kunne have et stort potentiale. Og endelig beskrives også seks virksomme indsatser, som kommuner og skoler rundt om i Danmark arbejder med for at sikre, at flere elever gennemfører uddannelserne.

Læs mere om de virksomme indsatser her

Tværgående anbefalinger

Rapporten rummer derudover tre tværgående anbefalinger til tiltag, som kan bidrage til at øge gennemførelsen:

  1. Indgå forpligtende aftaler på tværs af SOSU-uddannelsernes forskellige aktører og find fælles tværgående løsninger – ingen kan lykkes alene, så understøt med central videndeling og implementeringsstøtte.
  2. Udvikl egentlige kerneelementer, som kan sætte form og retning på nyudvikling af indsatser, der kan reducere frafald og øge gennemførelse på social-og sundhedsuddannelserne.
  3. Foretag løbende systematisk opsamling af projekter og programmer, der igangsættes lokalt, som kan understøtte den dynamiske udvikling, der er på området, samtidig med at der fortsat genereres og dokumenteres viden fra de mange gode lokale projekter.

Eleverne inddrages i nyt projekt om mindre frafald

Rambølls kortlægning af udfordringer, virksomme indsatser og anbefalinger for fremtiden har inspireret til at arbejde videre med problematikkerne på området. Derfor fortsætter det faglige udvalg og Danske SOSU-skoler samarbejdet med Rambøll og igangsætter et nyt projekt, som tager afsæt i rapportens anbefaling om kerneelementer.

- Projektet skal udvikle en kerneelementsmodel for tiltag og indsatser, der kan reducere frafaldet og øge tilknytningen til SOSU-uddannelserne. Her vil vi blandt andet tale med eleverne om, hvad der er vigtigt for dem, når de møder en indsats, fortalte Bo Rytkjær Callesen.

Læs Rambølls rapport her

Rambøll: Barrierer for gennemførelsen

 

Bo Rytkjær Callesen, projektleder i Rambølls kortlægning af udfordringer og løsninger på social- og sundhedsuddannelserne, trak tre overordnede barrierer op for elevernes gennemførelse:

 

  1. Tilrettelæggelse af skoleforløbet: Det faglige niveau og placeringen af fag i skoleperioden. Og mødet med virkeligheden, der for mange opleves som et praksis- og ansvarschok.
  2. Koblingen mellem skole- og oplæringsforløb. Her skal eleverne opleve faglig sammenhæng mellem det, de lærer i skoleforløbet og det, de møder i oplæringsperioden. Og de har brug for social tryghed i overgangen mellem skole og oplæring.
  3. I oplæringsperioden skal eleverne føle sig godt taget imod og introduceret i oplæringen. De efterspørger kvalificeret vejledning, hvilket stiller krav til oplæringsvejledernes kompetencer.

<< Tilbage til hovedsiden