Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
28-11-2023

Beskæftigelsen for ernæringsassistenter er stigende

Arbejdsmarkedet efterspørger faglærte ernæringsassistenter. Efterspørgslen efter ernæringsassistenter viser sig allerede nu på flere områder. Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede ernæringsassistenter er steget fra 63 % i 2016 til 78 % i 2021.

Fremskrivninger af efterspørgslen foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at den forventede fremtidige efterspørgsel efter ernæringsassistenter vil være større end antallet af uddannede ernæringsassistenter.

Og efterspørgslen efter ernæringsassistenter viser sig allerede nu på flere områder. Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede ernæringsassistenter er steget fra 63 % i 2016 til 78 % i 2021.

Desuden viser en rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i perioden marts til september 2021, at antallet af virksomheders forgæves rekrutteringer var på 19 %, hvilket er mere end 610 jobopslag, hvor det ikke er lykkedes at besætte den opslåede stilling med en kandidat med rette uddannelsesmæssige baggrund.

Og den aktuelle ledighedsstatistik for medlemmer af FTFa viser, at ledigheden for ernæringsassistenter blot er 2,7 % i oktober 2023, hvilket peger på en høj efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

I en branche, der har været præget af mange ufaglærte, er det positivt at se, at der er efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) hilser den den høje efterspørgsel velkommen og arbejder fortsat for at øge rekrutteringen og gennemførslen på uddannelsen, så der kan blive uddannet flere ernæringsassistenter til fremtidens arbejdsmarked.

Om beskæftigelsesfrekvens


En beskæftigelsesfrekvens på 100 % svarer til, at alle nyuddannede er i fuldtidsbeskæftigelse. Det betyder, at både ledighed og deltidsbeskæftigelse trækker beskæftigelsesfrekvensen ned under 100 %. Eksempelvis er beskæftigelsesfrekvensen for to personer på 75 %, hvis den ene arbejder fuld tid og den anden arbejder halv tid (18 ½ time om ugen).