Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

Om uddannelsen

Deltageren kan efter endt uddannelse tilrettelægge og gennemføre pleje og relevant behandling af inkontinens. Deltageren kan endvidere vejlede borger/patient og kolleger om forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 42932

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse