Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Rekruttering

AMU som redskab til uddannelse fra ufaglært til faglært

Fokus på rekruttering fordrer et stærkt AMU-udbud, som introducerer til faget og erhvervsuddannelserne. 

Med et stigende antal ældre med et øget plejebehov og færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne vil behovet for nye medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet blive stort de kommende år. Det øgede behov har bl.a. også fordret politiske aftaler for at styrke rekrutteringen til området. Efterspørgslen efter faglærte social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter betyder også, at en kommende medarbejder har en høj jobsikkerhed efter gennemført uddannelse.

AMU skal i denne sammenhæng bidrage til at kvalificere ledige til at varetage opgaver og på sigt gennemføre en relevant erhvervsuddannelse.

Særlige rekrutteringstiltag

Vejledende forløb

Særlige udvalgte, anbefalede sammensatte forløb af AMU uddannelser, der er udarbejdet i et samarbejde mellem skoler og FEVU og som Jobcentrene anvender i rådgivningen til den ledige. 

Nedenstående vejledende forløb er gældende fra marts 2022:

SOSU Klar - Lokalt sammensatte forløb

Bag positivlisten ligger et hensyn til  fleksibel anvendelse;  Den ledige kan frit sammensætte sit forløb og skolerne kan frit anvende uddannelserne fra den samlede liste til at tilrettelægge ‘særlige forløb’, med forskellig sammensætninger af uddannelser og længde relateret til lokale indsatser og behov i nærmiljøet.

Se inspirationskataloget Eksempler på lokale sammensatte introduktionsforløb til SOSU-området (pdf)

Introduktionsforløb til ældre- og handicapområdet

Se en liste over 22 relevante AMU-uddannelser, der med fordel kan anvendes til introduktionsforløb til ældre- og handicapområdet.

AMU-pakker der giver merit til erhvervsuddannelser

Klik på uddannelsen for at se den eller de AMU-pakker, der giver merit til den pågældende erhvervsuddannelse:

Materiale til rekruttering af nyledige til social- og sundhedsområdet

FEVU har gennemført analysen ’Hvilke uddannelsesmæssige tiltag kan fremme, at flere nyledige/brancheskiftere søger ældre- og sundhedsområdet?

Analysen viser, at der har været en væsentlig stigning i ledighedsgruppen på omkring 14 % i perioden fra marts-september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Gruppen af de nyledige består i høj grad af personer med en ufaglært eller faglært uddannelsesbaggrund, som tidligere har haft en tilknytning til et servicefag. Derfor forventer FEVU, at der er færre barrierer for at foretage et brancheskift til social- og sundhedsområdet.

Analysen belyser det større potentiale for at øge rekrutteringen af nyledige til social- og sundhedsområdet, og med afsæt i analysen og dennes konklusioner har FEVU udviklet tre vejlednings- og inspirationsmaterialer, som kan bidrage til at øge rekrutteringen til social- og sundhedsområdet gennem AMU.

Inspirations- og vejledningsmateriale
”Gør flere nyledige klar til en uddannelse på social- og sundhedsområdet – inspiration til en styrket rekrutteringsindsats” (pdf)
Materialet retter sig især til arbejdsgivere, jobcentre, social- og sundhedsskoler samt FOA’s lokalafdelinger og A-kasser, der alle har mulighed for at bidrage til et godt samarbejde om forløbene.


”Fakta om jobbet og uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent” (pdf)
Materialet retter sig til jobcentre, som et overblik for mulighederne bag uddannelses- og jobprofilerne på de to social- og sundhedsuddannelser. Materialet kan også udleveres direkte til den ledige.


”Nye økonomiske vilkår for ledige, som vil uddanne sig på social- og sundhedsområdet” (pdf)
Materialet henvender sig til jobcentre, A-kasser, SOSU-skoler og arbejdsgivere ift. blikket for de nye økonomiske muligheder for ledige, som vælger en social- og sundhedsuddannelse.

STAR - Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse for ledige

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse for ledige udspringer fra Beskæftigelsesreformen 2014 og Trepartsaftalen 2016. Formålet er at målrette uddannelsesindsatsen til ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Derfor har FEVU, udbyderne og STAR udviklet en såkaldt positivliste, som viser hvilke AMU-uddannelser, der er udvalgt til ledige, der har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.   

Positivlisten med de enkeltstående AMU-uddannelser er fortsat det væsentligste styringsredskab i forhold til de tilbud, de ledige, jobcentre, A-kasser og arbejdsgivere kan gøre brug af. 

Positivlisten

Nedenstående positivliste er gældende fra marts 2022 og indeholder uddannelser målrettet følgende jobområder:

Kontakt

Signe Lonesdatter Munksgaard