Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Tidligere arrangementer

FEVU AMU-seminar 2021: Når virtuelle læringsforløb forandrer AMU – E-didaktiske overvejelser og muligheder

Onsdag d. 14. april afholdte FEVU – Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser – AMU-seminaret ”Når virtuelle læringsforløb forandrer AMU – E-didaktiske overvejelser og muligheder.”

Chefkonsulent Ellen Kjær fra SEVU indledte dagen med at fortælle om, hvor udfordringerne i at omlægge AMU til virtuelle forløb er, og hvad FEVU tænker om det. ”Uddannelserne på FEVUs område er ekstremt baseret på samspil og relationer, så en af udfordringerne er, hvordan man får fx kommunikation/nonverbale kommunikation, det omsorgsmæssige, etiske og relationelle i spil – og hvordan skal/kan det eksistere i et andet ’rum’ end det fysiske?”

Hun tilføjede, at det også skal ses i sammenhæng med de forudsætninger, som deltagerne kommer med – målgruppen er bred og omfatter både faglærte og ufaglærte, både med og uden erfaring med det virtuelle. Dertil kommer forskellige digitale kompetencer og nogle gange også sproglige udfordringer. Der kan også være helt lavpraktiske udfordringer som adgang til it-udstyr, både hjemme og på arbejdspladsen.

FEVU’s holdning er, digitalisering skal ske, når det er relevant. Nogle uddannelser kan være tilrettelagt blended, andre skal være uddannelser med fysisk fremmøde. Det vigtigste er dog at få kompetencerne frem i uddannelserne. Og den udfordring er FEVU klar til at løse.
 

 

Herefter var det pædagogisk konsulent Søren Lundsgård Jørgensen fra eVidenCenter, Det nationale Videncenter for e-læring, der holdt sit oplæg ”Hvad tænker de på?”.

Oplægget byggede på erfaringer fra før COVID-19 lukkede det meste af undervisningen på AMU ned. En af hans pointer var, at omlægning af undervisning til virtuel undervisning i høj grad er en vigtig tidsmæssig tankeproces baseret på velbegrundede og velargumenterede didakktiske valg. Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men et middel.

Søren Lundsgaard Jørgensen brugte herefter den e-Didaktiske overvejelsesmodel til at gennemgå forskellige aspekter af planlægningen. Modellen kan findes som interaktiv model på internettet og kan bruges til at tage begrundede valg i stedet for at gøre, som man plejer. Søren Lundsgaard Jørgensen brugte herefter to eksemplariske eksempler med fra andre AMU-områder til at vise, hvordan undervisning fx kunne tilrettelægges.

 

Efter en lille pause var det tid til oplæg fra Kasper Ejgaard Jespersen fra SOSU Esbjerg, som til dagligt arbejder med at udvikle digital læring på AMU og GF2-online. Han fortalte generelt om udfordringer og opmærksomhedspunkter, når der udvikles eller afvikles digitale forløb. ”Udfordringer er der mange af – løsning findes ikke kun én.”

Hans erfaring var, at arbejdsgiverne ville før COVID-19-pandemien gerne have online-forløb for at frigive flere hænder. Men deltagerne var dengang ikke klar. ”Det er de måske blevet nu pga. COVID-19, fordi præmissen nu er ’det er sådan, det er’”, fortalte han og forklarede, at han oplever, at mange deltagere faktisk synes det er rart at kunne sidde hjemme og få undervisning.

Kasper Ejgaard Jespersen fokuserede især på nærvær, som han ikke mente var det samme i det digitale rum. Det var derfor vigtigt at være bevidst om. ”Det sociale, som deltagerne finder i studiegrupper, kan man bl.a. understøtte med fx breakout rooms,” forklarede han og fremhævede vigtigheden af, at deltagerne fik pauser og tid i samme breakout rooms for at kunne snakke om andet end det faglige – for det giver energi.

 

Efter endnu en pause var det tid til endnu et oplæg fra en skole. Denne gang fra en underviser, Jean Hagstrøm fra SOSU H, som sammen med en kollega havde arbejdet konkret med udviklingen af et virtuelt COVID-19 forløb.

”Vi tænker ikke, at det er e-didaktikken, der forandrer AMU, men mere omverdenen, der giver fokus til nye værktøjer – hvornår har vi sidst stillet spørgsmål til det fysiske rum? Hvad hvis vi nu brugte nogle timer til at tænke kritisk om det fysiske rum?”, spurgte hun retorisk.

Også Jean Hagstrøm var ligesom Kasper Ejgaard Jespersen interesseret i nærvær og relation: ”For os har det været tydeligt, at undervisningen har fungeret bedst, når vi har haft en faciliterende tilgang og holdt fast i differentieringsmulighederne,” fortalte hun. Når hun og hendes kollega underviste med deltagerne i breakout rooms, så besøgte underviserne også deltagerne i de separate rum. Langt hen ad vejen var det hendes oplevelse, at den faciliterende tilgang gjorde, at der ikke var så stor forskel på de to undervisningsformer, hvor feedback, feedup og feedforward var helt centralt.

 

Herefter var deltagerne på AMU-seminariet ude i en breakout session: ”Erfaringsudveksling om udfordringer ved tilrettelæggelse og afholdelse af virtuelle AMU-forløb”.

Sidste oplæg inden frokost var chefkonsulent Anne Hammer Thamdrup fra SEVU, der i oplægget ”Præsentation af digitalt værktøj til praktikvejledning– med fokus på digital refleksion og relationsdannelse” fortalte om vejledningsredskabet Vejled.nu, som kan være et værktøj, der er med til at udvide læringsrummet gennem nye digitale måder af dialog mellem elev og praktikvejleder. I projektet er der arbejdet med praktikvejlederens faciliterende rolle og feedbackprocesser gennem digital kompetenceudvikling i relation til vejledning.

 

Efter frokosten var der gruppearbejde i breakout rooms, og bagefter samlede Søren Lundsgård Jørgensen op på de forskellige diskussioner i plenum. Der var mange gode diskussioner og overvejelser i grupperne, så selvom man ikke var med i diskussionerne, kom der mange gode pointer frem i opsamlingen om bl.a. det nye læringsrum som det vilde vesten, et forpligtende mulighedsrum, balancen mellem it-færdigheder og hvor mange ressourcer kursisterne skal bruge for at lære noget nyt.

 

Dagens sidste oplæg inden opsamling på dagens seminar fra FEVU hed ”Status for digitalisering på social- og sundhedsskolerne” og kom fra Michael Kümmel, chefkonsulent i Danske SOSU-skoler.

Han fortalte, at foreningen generelt er meget glade for de muligheder, det giver med fleksibilitet og større bane at spille på, hvis kurserne er virtuelle. ”Vi skal udnytte det, for det giver nemmere adgang til AMU  uanset job- og privatsituation. Det bliver også nemmere for arbejdsgiver, fordi tilrettelæggelsen bliver nemmere,” fortalte han.

Ligesom Søren Lundsgård Jørgensen nævnte Michael Kümmel også, at det er vigtigt at kvalificere et fravalg – sige nej og kunne argumentere for det: ”Vi kigger på kurserne: Hvad egner sig til virtuelt, og hvad egner sig ikke?”

Michael Kümmel opremsede nogle erfaringer, som SOSU-skolerne og Danske SOSU-skoler havde fået gennem det seneste år.

”Der er et enormt uforløst potentiale i lærergruppen,” sagde han og fortalte, hvordan underviserne havde grebet og forløst opgaven, da den pludselig viste sig med nedlukningen. Han pegede derefter på, hvordan alle dele af systemet spillede sammen, da det virkelig gjaldt: Ikke bare undervisere, elever og deltagere, skoleledere og udvalg men også Undervisningsministeriet arbejdede for at løse det. Den tredje erfaring, han pegede på, var, at den virtuelle undervisning forandrer relationen mellem underviser og elever og deltagere. Underviseren kan ikke observere/mærke deltageren, og det kan være svært at mærke, om der er behov for støtte, feedback, vejledning mv. Derfor kan bedømmelsen også være lidt anderledes, end hvis man kunne mærke deltageren fysisk. Derfor skal der udvikles bedre måder at evaluere på, mener han. Prøverne viser dog ikke, at folk lærer mindre.

Michael Kümmel afsluttede oplægget med at opfordre til at se med nye øjne på AMU og kunne gøre det på nye måder.

 

Hermed var dagen næsten slut. Chefkonsulent Ellen Kjær fra SEVU afsluttede dagen med en opsamling på sammenhængen mellem dagens opmærksomhedspunkter og FEVUs strategi for digitalisering på AMU-området. Hun nævnte især fleksibiliteten ved den virtuelle undervisning som et stort plus – og samtidig satte hun også nogle skibe i søen, som FEVU skal arbejde med fremover. Er der fx andre måder for blended learning, end den der arbejdes med i dag? Der skal måske indsamles erfaring fra praksis. Og kan der udarbejdes materiale, der kan hjælpe underviserne med det tekniske og praktiske i omstillingen til virtuel undervisning?

”Det er omverdenen, der forandrer AMU” sluttede hun. ”COVID19 har været et kærligt skub, så deltagere og faggruppe træder ind i det digitale rum.
Men AMU skal afspejle den digitale efterspørgsel, der sker fra omverdenen ift. nye kompetencer/nye arbejdsområder/nye jobfunktioner. FEVU vil hjælpe med, at AMU kan understøtte dette.”


Hent alle slides her eller se hele AMU-seminariet:

Hvad er FEVUs tanker om virtuelle læringsforløb på AMU?

"Hvad tænker de på?!” Gode eksempler på didaktisering af AMU-uddannelser med virtuelle forløb

Udfordringer og løsninger ved omlægning til virtuelle undervisningsforløb

Differentiering og relationsskabelse - erfaringer fra Covid-19-forløb

Præsentation af digitalt værktøj til praktikvejledning– med fokus på digital refleksion og relationsdannelse

Arbejdsark fra breakout session: Prøv kræfter med e-didaktikken og omlæg en selvvalgt uddannelse eller uddannelsesmål til blended learning eller virtuel undervisning
 


 

FUHA - Temadag om trepartsaftale og efteruddannelse for praktiksteder 2021

Tirsdag den 21. september afholdte FUHA temadag for oplæringsstederne om trepartsaftalen på lærepladsområdet og efteruddannelse på hospitalsteknisk assistentuddannelsen.

Se materialerne fra de forskellige oplæg nedenfor:

Guldmedaljer til ernæringsassistenter

D. 22. september 2021 holdt FUE sit årlige guldmedaljearrangement, hvor der uddeles medaljer til ernæringsassistenter, som har afsluttet deres uddannelse med et særligt flot resultat.

Billede
FUE Guldmedaljearrangement

Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, taler til medaljemodtagerne om måltidets og kostens vigtighed.

36 ernæringsassistenter, som i det forgangne år er blevet uddannet med et særligt flot resultat, fik ved et stort arrangement på Axelborg i København overrakt deres medalje. Tilstede var også deres familier og undervisere fra deres skole samt en medarbejder fra deres lærested. I alt 40 ernæringsassistenter uddannet fra 12 skoler blev tildelt en guldmedalje i år.

Direktør fra Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, var en af talerne til medaljeuddelingen, og han fortalte om det store antal af ældre, som spiser alene, og værdien af et måltid, både set ud fra et sundhedsperspektiv og et socialt perspektiv. Derudover fremhævede han vigtigheden af ernæringsassistenternes rolle i livskvaliteten for syge og ældre borgere.

Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet, fortsatte i samme tone, da hun holdt sin tale til de glade medaljemodtagere om kosten og fagets vigtighed. Også hun fremhævede den vigtige samfundsrolle, man har som ernæringsassistent, og afsluttede med en opfordring til de uddannede ernæringsassistenter:  ”I skal tage jeres opgave i samfundet seriøst. Gå ud og gi’ den gas – der er så meget brug for jer!”

Oversigt over guldmedaljemodtagere 2021

 • Camilla Koch-Ekelund - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
 • Christina Tina Bøgelund Pihl - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
 • Jannie Vang Haug Juul - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
 • Julie Lindharth Johansson - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
 • Heidi Christensen - EUC NORD
 • Jette Madsen - EUC Nordvest
 • Adriana Mariana Gurau - EUC Syd
 • Anette Andersen - EUC Syd
 • Fie Kristiansen - EUC Syd
 • Bethina Simone Foss - HRS
 • Charlotte Gullaksen - HRS
 • Isabell Andersen - HRS
 • Jociane Behrens Sivertsen - HRS
 • Lars Marius Thomsen - HRS
 • Mie Vejen Overgaard - HRS
 • Rowena Milo Christensen - HRS
 • Teresa Maria Laye - HRS
 • Daniella de Renouard - HRS
 • Herdis Ellingsgaard Petersen - HRS
 • Kenneth Tølbøl Lorenzen - HRS
 • Julie Lee Blumensaat Bjørn - Mercantec
 • Simone Brask Jensen - Mercantec
 • Mette Møller-Petersen - Rybners
 • Anne Sofie D. Jensen - Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Olga Ratushniak Mørck - Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Ana Cristina Oliveira Amoroso Amador - Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
 • Ewelina Szuba - Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
 • Ingrid Horn Christiansen - UCH
 • Anja Raaberg Bitsch - ZBC
 • Ann-Cathrine Rindom Kristiansen - ZBC
 • Julie Bendtsen - ZBC
 • Sarah Louise Bräuner Karlsen - ZBC
 • Bettina Rasmussen - Aarhus Tech
 • Bishnu Kumari Katel - Aarhus Tech
 • Heidi Rahbek Henning - Aarhus Tech
 • Katrine Maj Æbeløe Møller - Aarhus Tech
 • Lars Møldrup - Aarhus Tech
 • Mathilde Nybro - Aarhus Tech
 • Mette Louise Duun Jeppesen - Aarhus Tech
 • Tina Dalsgaard - Aarhus Tech