Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Digitalisering af AMU

FEVU ønsker et digitalt udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, der både kan øge rekruttering, skabe en højere grad af fleksibilitet og en øget adgang til kompetenceudvikling for FEVU's målgrupper.

FEVU har derfor i samarbejde med de skoler, der udbyder FEVU's arbejdsmarkedsuddannelser, digitaliseret en række AMU-uddannelser. Uddannelserne er valgt på baggrund af en kortlægning af den eksisterende AMU-portefølje og vurdering af udvalgte arbejdsmarkedsuddannelsers digitaliseringspotentiale og indhold.

Herunder er der links til de digitale AMU-forløb, og det er muligt for skoler at hente en SCORM-pakke til brug i skolens eget Learning Management System (LMS).

 

Børns kommunikation og sprog 2 - 48732

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Børns leg og den legende tilgang - 49846

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Digitale kompetencer til online undervisning - 20996

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Farmakologi i psykiatrien - 48102

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Farmakologi i somatikken - 45673

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde - 48096

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Medicinadministration - 48101

Læs mere om uddannelsen>

Digital læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

 

Palliativ omsorg for mennesker med demens - 49637

Læs mere om uddannelsen>

Digitalt læringsforløb>

Download SCORM-pakke (zip)

Metodehåndbog til digitalisering af AMU

FEVU’s metodehåndbog er udviklet for at skabe et fælles sprog for digitalisering af AMU på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Metodehåndbogen er udviklet for at guide og inspirere undervisere, uddannelsesledere og skoler til at planlægge og implementere digitalisering i deres læringsforløb.

Digitaliseringsprocessen i denne metodehåndbog er designet til, at et læringsforløb kun bliver digitaliseret, hvis digitaliseringen giver værdi. En fejlhåndteret digitalisering kan have den modsatte effekt og skabe dårligere læring og dyre fejlinvesteringer.

Metodehåndbog er ikke kun en teknisk vejledning, men også en ressource til refleksion og udvikling af pædagogiske praksisser. Det tilskyndes, at der kan eksperimenteres og tilpasses ud fra egne ideer og metoder til digitalisering af læringsforløb baseret på kontekst og målgruppens behov. God fornøjelse med digitalisering af AMU.